Thursday, August 03, 2006

http://www.belgischeunie.be
De centrumpartij voor Belgische eenheid/Le parti centriste pour l'unité Belge

http://www.pvda.be

Marxistische en unitaristische partij/Parti marxiste et unitariste

http://www.unie.be

Extreem-rechtse Belgischgezinde partij/Parti de la droite radicale pro-Belge

http://www.beb-n.be

Folkloristische partij/parti folklorique

http://www.vivant.be

Federale partij/Parti fédérale

http://www.fnb.be

Extreem-rechtse Belgischgezinde partij/Parti probelge et droite-radicale

http://www.fn.be

Theoretisch pro-Belgische partij/Parti pro-Belge (en théorie)

http://www.cdf-info.be

Katholieke, Belgischgezinde partij/Parti probelge et Catholique

http://www.belgischeunie.be
De centrumpartij voor Belgische eenheid/Le parti centriste pour l'unité Belge

http://www.pvda.be

Marxistische en unitaristische partij/Parti marxiste et unitariste

http://www.unie.be

Extreem-rechtse Belgischgezinde partij/Parti de la droite radicale pro-Belge

http://www.beb-n.be

Folkloristische partij/parti folklorique

http://www.vivant.be

Federale partij/Parti fédérale

http://www.fnb.be

Extreem-rechtse Belgischgezinde partij/Parti probelge et droite-radicale

http://www.fn.be

Theoretisch pro-Belgische partij/Parti pro-Belge (en théorie)

http://www.cdf-info.be

Katholieke, Belgischgezinde partij/Parti probelge et Catholique

Bewegingen-Mouvements

http://www.bplus.be
Federalistische vereniging/Organisation fédéraliste

http://www.probelgica.be
Vaderlandslievende Beweging/Mouvement patriotique

http://www.paviagroup.be
Beweging voor een Nationale kieskring/Mouvement pour une circonscription Nationale

http://www.dignitadoc.be/Duurzaam_belgie.htm

Dignitadoc strijdt voor een duurzaam België/Dignitadoc lutte pour une Belgique durable

http://jongebelgen.web-log.nl/

Jonge Belgen/Jeunes Belges

http://probelgica.webpal.info/

Antinationalistische Beweging/Mouvement antinationaliste

http://www.optimistenbond.be

Optimistenbond van het Koninkrijk België

http://clik.to/sos_belgium

Leuvense studenten tegen separatisme/Etudiants louvanistes contre le séparatisme

http://www.tibem.be

Beweging voor tweetaligheid/Mouvement pour le bilinguisme

http://www.nefos.be

Beweging van Oudstrijders/Mouvement des ancients combattants

http://libertedexpression.skynetblogs.be/

Rechtse, Belgischgezinde Beweging/Mouvement Belge et droite

http://www.geocities.com/belgiquelibre/

Extreemrechtse, Belgischgezinde Beweging/Mouvement Belge, droite-radicale

http://15decemberbeweging.blogspot.com/

Linkse, unitaristische beweging/Mouvement gauche unitariste

http://www.anderepolitiek.be

Nieuwe, Belgischgezinde beweging/Nouveau mouvement pro-Belge

http://www.blokwatch.be

Deze vereniging bestrijdt het Vlaams Belang/Cette organisation lutte contre le Vlaams Belang

http://www.manifestobru.be

Contre les défédéralisations en Région Bruxelloise/Tegen de defederaliseringen binnen het Brussels Gewest

http://www.syndimedia.be/mening.htm

Tegen de splitsing van ABVV-metaal/Contre la scission de la FGTB-Métal

http://www.bechrist.be

Fallangistische Belgischgezinden/Belgicistes Fallangistes

http://www.reddevils-kop.be

De spionkop van de Rode Duivels/Site des supporters des Diables Rouges

Welkom-Bienvenue

Deze webpage is gecreeërd om U een overzicht te verschaffen van alle vaderlandslievende groeperingen.

Cette page web a été créée afin de vous donner un sommaire de toutes les organisations patriotiques.